H.A.I Careers

Over the years, we’ve built a culture of service, teamwork, and innovation. With an exceptionall staff we are proud that people choose to build their careers with us.

Gia nhập Đội ngũ chuyên gia tư vấn với chúng tôi !

H.A.I hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chuyên môn, đang mở rộng đội ngũ nhân sự và chân thành chào đón những ứng viên xuất sắc và đam mê nghề nghiệp trên 03 trụ cột hoạt động là: Tư vấn quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên; Tư vấn phát triển Nông nghiệp, nông thôn bền vững, thông minh; và Hợp tác quốc tế, Nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có năng lực và kinh nghiệm trong những lĩnh vực này.

Nếu bạn là người có đam mê và kiến thức sâu rộng trong các lĩnh vực mà chúng tôi hoạt động, hãy tham gia cùng chúng tôi để đồng hành và đóng góp vào sứ mệnh của công ty.

  https://haicontech.com/wp-content/uploads/2023/08/Tuyen-dung.png

  Join our Consulting team!

  With a global footprint yet family atmosphere, Ad Astra is a company where you can start your career and grow. Come join a team of experts who are passionate about what they do.

   Quy trình tuyển dụng

   Xác định yêu cầu tuyển dụng

   Tạo hồ sơ tuyển dụng

   Thiết lập sự liên hệ

   Quyết định nộp hồ sơ