Liên hệ với H.A.I

  https://haicontech.com/wp-content/uploads/2021/06/img-form.jpg

  We're there for you

  Xây dựng và mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, đặt cơ sở để cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho chủ đầu tư và các tổ chức, cộng đồng
  Điện thoại
  0 - 937 - 359 - 888
  hai.contech.company@gmail.com
  293/4A đường Phạm Văn Đồng