H.A.I Research Lab là gì ?

H.A.I Research Lab® là đơn vị Nghiên cứu & Đổi mới của Công ty H.A.I nhằm khám phá các xu hướng và công nghệ hổ trợ phát triển dự án nhằm mục đích xác định các quy trình hợp tác và phương pháp dựa trên dữ liệu bằng cách kết nối con người với thiên nhiên.

Ý tưởng hình thành

H.A.I Research Lab® là đơn vị Nghiên cứu & Đổi mới sáng tạo của Công ty H.A.I có mục tiêu chính là thực hiện các nghiên cứu và ứng dụng liên quan đến việc thu thập, phân tích, và quản lý dữ liệu địa lý.

Chức năng H.A.I Research Lab®

H.A.I Research Lab® cung cấp tư vấn về quá trình chuyển đổi sử dụng đất và lãnh thổ, áp dụng các hướng dẫn bền vững cho hệ sinh thái và cộng đồng địa phương thông qua việc cung cấp các giải pháp dựa trên các chiến lược phát triển bền vững. Là một phần của công ty, H.A.I Research Lab® thúc đẩy việc học hỏi, đổi mới và trao đổi thực tiễn không ngừng.

Nhân sự H.A.I Research Lab®

Với tầm nhìn trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn, giải pháp chất lượng cao trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn, quản lý và sử dụng tài nguyên, môi trường cho sự phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhân sự của H.A.I Research Lab® có trình độ chuyên cao, có kinh nghiệm lâu năm trong các lĩnh vực liên quan.
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2021/06/img-client-3.png
5
Đội ngũ chuyên gia của Công ty có năng lực, tiêu chuẩn chuyên môn cao và tiếp tục phát triển kỹ năng để đảm bảo hiệu quả trong mọi dự án
Đặng Đại Thắng
Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao công nghệ H.A.I
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2021/06/img-client-4.png
5
Chúng tôi không ngừng tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, đúng quy định pháp luật để đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp của các dự án, đảm bảo sự phát triển bền vững.
Quách Thùy Lam
Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao công nghệ H.A.I

Phòng Viễn thám & Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Phòng thí nghiệm GIS – Viễn thám có chức năng phục vụ các dự án liên quan đến các lĩnh vực Tài nguyên môi trường, Đô thị, Biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Phòng thí nghiệp GIS – Viễn thám còn là nơi triển khai các nghiên cứu khoa học, các đề tài trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực GIS, viễn thám, UAVs, bản đồ và các lĩnh vực có liên quan khác.

Mục đích

 1. Phân tích và Quản lý Dữ liệu Địa lý: Tập trung vào việc thu thập, tổ chức, và quản lý dữ liệu không gian để đảm bảo tính chính xác và khả dụng.
 2. Phát triển và Nâng cấp Công nghệ GIS: Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới, phương pháp, và công cụ trong lĩnh vực GIS để nâng cao hiệu suất và khả năng xử lý thông tin không gian.
 3. Ứng dụng GIS vào các Lĩnh vực Đa dạng: Áp dụng GIS trong nhiều lĩnh vực như quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên, môi trường, y tế, và các ngành công nghiệp khác.
 4. Nghiên cứu và Phân tích Thông tin Địa lý: Tìm hiểu các xu hướng, mối quan hệ, và biểu hiện trong dữ liệu không gian để đưa ra những nhận định hữu ích.
 5. Đào tạo và Chia sẻ Kiến thức: Phát triển chương trình đào tạo, tạo cơ hội cho sự học hỏi liên tục, và chia sẻ kiến thức với cộng đồng GIS.

Chức năng, nhiệm vụ

 1. Thu thập Dữ liệu Địa lý: Tổng hợp và thu thập dữ liệu không gian từ nhiều nguồn khác nhau.
 2. Xử lý và Tổ chức Dữ liệu: Tiến hành xử lý, chuyển đổi, và tổ chức dữ liệu địa lý để có thể sử dụng trong các ứng dụng GIS.
 3. Phân tích và Mô phỏng: Thực hiện phân tích không gian, mô phỏng, và dự đoán dựa trên dữ liệu địa lý.
 4. Tạo và Hiển thị Bản đồ: Tạo bản đồ tương tác và hiển thị thông tin không gian một cách trực quan.
 5. Quản lý Hệ thống Địa lý: Quản lý cơ sở dữ liệu và hệ thống để đảm bảo tính ổn định và an toàn.
 6. Hỗ trợ Quyết định: Cung cấp thông tin không gian hữu ích để hỗ trợ quyết định và kế hoạch phát triển.
 7. Liên kết Dữ liệu: Kết hợp dữ liệu địa lý với thông tin khác để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các yếu tố.

Phòng phân tích, đánh giá tài nguyên đất (ALES)

ALES Lab được thiết kế với mục đích chính là đánh giá tiềm năng đất đai, và nó có những chức năng quan trọng nhằm hỗ trợ trong quá trình này.

Mục đích

 1. Phần mềm ALES là một công cụ đặc biệt được phát triển để thực hiện đánh giá tiềm năng của đất đai.
 2. Mục đích chính của phần mềm này là cung cấp thông tin chi tiết và đáng tin cậy về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và sử dụng đất.

Chức năng, nhiệm vụ

 1. Phân tích Đa chiều: ALES sử dụng phương pháp phân tích đa chiều để đánh giá đồng thời nhiều yếu tố như độ cao, độ dốc, loại đất, và các yếu tố môi trường khác.
 2. Đánh giá Tiềm năng Sử dụng: Phần mềm giúp xác định tiềm năng sử dụng đất cho các mục đích khác nhau như nông nghiệp, đô thị hóa, hay bảo tồn môi trường.
 3. Dự đoán Biến đổi Đất đai: ALES có khả năng dự đoán và mô phỏng các biến đổi trong sử dụng đất theo thời gian, giúp người dùng hiểu rõ hơn về xu hướng phát triển đô thị và nông thôn.
 4. Hỗ trợ Quyết định: Bằng cách tích hợp dữ liệu và thông tin chi tiết, ALES cung cấp những thông tin quan trọng giúp quyết định chính sách và kế hoạch quy hoạch đất đai.
 5. Tích hợp Dữ liệu GIS: ALES liên kết với hệ thống thông tin địa lý (GIS) để hiển thị và quản lý dữ liệu địa lý một cách hiệu quả.