H.A.I
Agricultural & Rural development

Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn

 

Đào tạo & chuyển giao KHKT

 

01Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn

 • Lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn
 • Quy hoạch tổng thể và quy hoạch vùng phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trông thủy sản
 • Lập và thẩm tra các dự án về Quản lý đất đai, Nông nghiệp, lâm nghiệp và phát triển nông thôn
 • Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, sản phẩm nông nghiệp
 • Xây dựng dự án đầu tư phát triển sản xuất, vùng sản xuất nông nghiệp, di dân tái định cư

02Điều tra cơ bản nông nghiệp, nông thôn

 • Điều tra cơ bản về các lĩnh vực phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Điều tra, xây dựng bản đồ nông hóa, thổ nhưỡng, đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp
 • Điều tra, xây dựng bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

03Nghiên cứu & phát triển nông nghiệp, nông thôn

 • Nghiên cứu và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn bền vững phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương
 • Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức khác nghiên cứu về hiện trạng, xu hướng phát triển, những vướng mắc và khó khăn đang tồn tại của các trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Nghiên cứu và đánh giá các nguồn lợi tự nhiên và môi trường nông nghiệp, nông thôn và các chức năng đa dạng của nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2021/06/img-form-2-1.png
Đội ngũ chuyên gia của Công ty có năng lực, tiêu chuẩn chuyên môn cao và tiếp tục phát triển kỹ năng để đảm bảo hiệu quả trong mọi dự án
Hồ Thị Liên
Chuyên gia Kinh tế
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2021/06/img-help.png
Chúng tôi không ngừng tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, đúng quy định pháp luật để đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp của các dự án, đảm bảo sự phát triển bền vững.
Lê Thị Hồng Phượng
Chuyên gia nông nghiệp
HÌNH ẢNH DỰ ÁN THỰC HIỆN