H.A.I
Agricultural & Rural development

Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn

 

Đào tạo & chuyển giao KHKT

 

Lĩnh vực tư vấn

1- Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn

 • Lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn
 • Quy hoạch tổng thể và quy hoạch vùng phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trông thủy sản
 • Lập và thẩm tra các dự án về Quản lý đất đai, Nông nghiệp, lâm nghiệp và phát triển nông thôn
 • Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, sản phẩm nông nghiệp
 • Xây dựng dự án đầu tư phát triển sản xuất, vùng sản xuất nông nghiệp, di dân tái định cư

2- Điều tra cơ bản nông nghiệp, nông thôn

 • Điều tra cơ bản về các lĩnh vực phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Điều tra, xây dựng bản đồ nông hóa, thổ nhưỡng, đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp
 • Điều tra, xây dựng bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

3- Nghiên cứu & phát triển nông nghiệp, nông thôn

 • Nghiên cứu và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn bền vững phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương
 • Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức khác nghiên cứu về hiện trạng, xu hướng phát triển, những vướng mắc và khó khăn đang tồn tại của các trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Nghiên cứu và đánh giá các nguồn lợi tự nhiên và môi trường nông nghiệp, nông thôn và các chức năng đa dạng của nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Phát triển bền vững

Hướng dẫn hành động với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và thúc đẩy sự phát triển bền vững

 

Sứ mệnh

Cam kết đồng hành cùng chủ đầu tư và cộng đồng, xây dựng tương lai bền vững thông qua sự sáng tạo, kiến thức chuyên sâu và tư duy toàn cầu để tối ưu hóa tài nguyên của xã hội

Tầm nhìn

Trở thành đối tác chiến lược hàng đầu, định hình và thúc đẩy sự phát triển bền vững tại Việt Nam

Giá trị cốt lõi

Sáng tạo – Bền vững – Đối tác – Chất lượng – Toàn cầu

1. Sáng tạo: Tận dụng sức mạnh của ý tưởng mới để tạo ra giá trị và giải quyết những thách thức phức tạp

2. Bền vững: Hướng dẫn hành động với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

3. Đối tác: Xây dựng mối quan hệ đồng lòng, tạo nên cộng đồng đa dạng và mạnh mẽ.

4. Chất lượng: Đảm bảo dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi chất lượng, hiệu quả, đúng quy định, đáp ứng và vượt qua mong đợi của khách hàng

5. Toàn cầu: Hướng tới sự hợp nhất và đa dạng, khám phá cơ hội trên thị trường quốc tế

HÌNH ẢNH DỰ ÁN THỰC HIỆN