Đội ngũ nhân sự
H.A.I Human resource

Những kinh nghiệm thực tế, sự cọ xát thường xuyên kết hợp với việc tư trao dồi, rèn luyện kỹ năng đã tạo cho Công ty H.A.I Contech.co.ltd một nguồn nhân lực có kiến thức rộng và sâu trong những lĩnh vực mà Công ty cung cấp.

Đội ngũ nhân sự gồm: 04 tiến sĩ, 03 NCS Tiến sĩ, 13 Thạc sĩ, 07 Đại học và hơn 20 chuyên gia liên kết thuôc các lĩnh vực: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Quản lý đất đai, Khoa học bền vững, Quy hoạch vùng, Phát triển đô thị bền vững, Trắc địa-bản đồ, GIS,…

Nhân sự của H.A.I tốt nghiệp từ các trường Đại học danh tiếng của Việt Nam và thế giới, có trình độ chuyên cao, có kinh nghiệm lâu năm trong các lĩnh vực: Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên; Phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghiên cứu khoa học & Đào tạo.

https://haicontech.com/wp-content/uploads/2023/04/hai_1090x1502.jpg

Head Of TeamNguyễn Ninh Hải

GIÁM ĐỐC – CHUYÊN GIA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, QUY HOẠCH VÙNG

https://haicontech.com/wp-content/uploads/2023/04/HR-Consultant.jpg

HR ConsultantNguyễn Khánh Ngân

PHỤ TRÁCH NHÂN SỰ – CHUYÊN GIA BẢN ĐỒ VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)

https://haicontech.com/wp-content/uploads/2023/04/tuananh_1090x1502-rotated.jpg

H.A.I Director Science CouncilTS. Ng. Thanh Bình

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC – CHUYÊN GIA NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

https://haicontech.com/wp-content/uploads/2023/04/Marketing-Consultant.jpg

Marketing ConsultantTrần Thị Thu Hà

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN –  CHUYÊN GIA KINH TẾ VÀ XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

H.A.I
Đội ngũ Chuyên gia

https://haicontech.com/wp-content/uploads/2021/06/img-client-04-1.jpg

TS. Trần Văn Thịnh

Chuyên gia Khoa học cây trồng
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_1785.jpg

TS. Nguyễn Thị Liên

Chuyên gia Quản lý đất đai
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_0661.jpg

TS. Thái Lệ Minh

Chuyên gia Biến đổi khí hậu
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_0392.jpg

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Chuyên gia Phát triển đô thị bền vững
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_0392.jpg

Ths. Nguyễn Đức Thắng

Chuyên gia Bản đồ và Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_0629.jpg

Ths. Nguyễn Thị Minh Trang

Chuyên gia Kỹ thuật môi trường
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_0456.jpg

Ths. Hồ Thị Liên

Chuyên gia Kinh tế nông nghiệp
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_0392.jpg

KTS. Nguyễn Hoàng Nhân

Chuyên gia quy hoạch vùng và đô thị