Công ty TNHH tư vấn, chuyển giao công nghệ H.A.I

SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - ĐÚNG QUY ĐỊNH

Enjoy the people you work with

When businesses are fully enabled digitally across all channels and mediums, customers, vendors and suppliers enjoy seamless, online interactions.

Not only do these blocks serve as our model for consulting, but they’ve created a culture that values team unity and collaboration. We enjoy working together, alongside you, to create solutions for your business.

We didn’t start in a conference room. Instead, we started on a couch. And we’ve grown our business on a set of three building blocks. Enjoy the people you work with, have fun, and do great work yourself.

https://haicontech.com/wp-content/uploads/2021/06/img-enjoy.png
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Quá trình tư vấn & chuyển giao

CHUẨN BỊ CHUYÊN TÂM - TIẾN HÀNH TÍCH CỰC - THEO ĐUỔI BỀN BỈ

Giai đoạn 1: Hoàn thiện pháp lý và khởi động dự án

Giai đoạn 2: Lên kế hoạch, làm việc với các bên liên quan.

Giai đoạn 3: Tư vấn và hoàn thiện sản phẩm

Giai đoạn 4: Chuyển giao sản phẩm & tập huấn

https://haicontech.com/wp-content/uploads/2021/06/img-mind-transformation.png
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Our consulting process

Chúng tôi làm việc với khách hàng của mình để xây dựng các giải pháp tùy chỉnh kết hợp chuyên môn sâu trong ngành, phân tích định lượng và nghiên cứu, đồng thời xây dựng các năng lực cần thiết để đạt được thành công lâu dài.

Definition & Structure

Objectively seize scalable metrics whereas proactive e-services. Seamlessly empower fully researched growth strategies.

Analysis & Planning

Quickly cultivate optimal processes and tactical architectures. Completely iterate covalent strategic theme area overwhelming processes.

Solutions & Findings

Quickly disseminate superior deliverables whereas web-enabled applications. Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change.

Develop Recommendations

Quickly coordinate e-business applications through revolutionary catalysts for change optimal testing procedures.

H.A.I Tin tức

H.A.I cập nhật tin của Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin khoa học công nghệ, biến đổi khí hậu, sử dụng tài nguyên, nông nghiệp và nông thôn, ...
Trách nhiệm của Nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số
1. Có chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng.2. Có chính sách hỗ trợ đất đai lần đầu cho cá nhân là người dân tộc...
June 10, 2024
Trình tự thực hiện thống kê đất đai cấp xã
Trình tự thực hiện thống kê đất đai của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là thống kê đất đai cấp xã) thực hiện các bước sau: 1. Công tác chuẩn bị: a) Thu thập hồ sơ, tài liệu, bản đồ, số liệu liên quan đến biến động đất đai trong kỳ thống kê...
June 1, 2024
Hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai
1. Lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất.2. Vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai. 3. Vi phạm chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về...
May 28, 2024
Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai
Quyền của công dân đối với đất đai 1. Tham gia xây dựng, góp ý, giám sát trong việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai. 2. Tham gia quản lý nhà nước, góp ý, thảo luận và kiến nghị, phản ánh với cơ quan nhà nước về...
May 18, 2024
Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm: a) Quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch đô thị của thành phố trực thuộc trung ương đối với trường hợp không lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; b) Các quy hoạch có tính chất...
May 9, 2024
Điều kiện bán tài sản gắn liền với đất, quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm
1. Tổ chức kinh tế, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm khi có đủ các điều kiện sau đây: a)...
April 28, 2024
Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm:  a) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; b) Các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có sử dụng đất cấp quốc gia, liên tỉnh; c) Quy hoạch tỉnh;...
April 27, 2024
Quy hoạch sử dụng đất quốc gia
1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia bao gồm:  a) Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; quy hoạch tổng thể quốc gia; chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực; b) Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; c) Hiện trạng sử dụng đất,...
April 19, 2024
Điều tra, đánh giá đất đai và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất
Nguyên tắc điều tra, đánh giá đất đai và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất 1. Bảo đảm kịp thời, khách quan, phản ánh đúng thực trạng tài nguyên đất. 2. Thực hiện trên phạm vi cả nước, các vùng kinh tế – xã hội, đơn vị hành chính cấp tỉnh và bảo đảm...
April 18, 2024
Nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024
I. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 1. Việc lập quy hoạch sử dụng đất các cấp phải tuân thủ nguyên tắc và mối quan hệ giữa các loại quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch. Quy hoạch sử dụng đất các cấp phải tổng hợp, cân đối nhu cầu...
April 10, 2024
Các thuật ngữ được sử dụng trong GIS
1. BIM: là quá trình tạo lập và sử dụng mô hình thông tin trong các giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành công trình. 2. Cơ sở dữ liệu địa lý: là một hợp phần trọng tâm trong Hệ thống thông tin địa lý GIS. Cơ sở dữ liệu GIS bao gồm hai kiểu...
April 9, 2024
Nội dung về thống kê, kiểm kê đất đai theo Luật Đất đai 2024
I. Nguyên tắc thống kê, kiểm kê đất đai 1. Trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời, phản ánh đầy đủ hiện trạng và cơ cấu sử dụng đất đai. 2. Công khai, minh bạch, độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ. 3. Thống nhất về nghiệp vụ, phương pháp thống kê, kiểm kê...
April 2, 2024
Quy hoạch sử dụng đất để tăng trưởng bền vững ở Indonesia
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, vì vậy, để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những quy định quản lý cụ thể. Việt Nam là đất nước đang phát triển với tốc độ đô...
March 29, 2024
Phân loại đất theo Luật Đất đai 2024
A. Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại bao gồm nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng. 2. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: a) Đất trồng cây hằng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây...
March 28, 2024
Tích hợp GIS và IoT để cải thiện chất lượng quy hoạch đô thị
Bằng cách khai thác sức mạnh của GIS và IoT, các nhà quy hoạch đô thị có thể định hình tương lai của các thành phố thông minh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của cư dân các thế hệ mai sau. Trong quy hoạch đô thị thế giới, việc tích hợp Hệ thống thông...
March 19, 2024
Nội dung quản lý nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai 2024
1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai.2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế trong quản lý, sử dụng đất đai. 3. Xác định địa giới đơn...
March 19, 2024
Giới thiệu chung về Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS
Hệ thống thông tin địa lý (GIS – Geographic Information System) là khái niệm để chỉ một tập hợp có tổ chức, bao gồm: hệ thống phần cứng, phần mềm máy tính, các dữ liệu địa lý và con người, được thiết kế nhằm mục đích nắm bắt, lưu trữ, cập nhật, điều khiển, phân...
March 9, 2024
Kinh nghiệm quy hoạch sử dụng đất tại Singapo
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, vì vậy, để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những quy định quản lý cụ thể. Việt Nam là đất nước đang phát triển với tốc độ đô...
February 29, 2024
Trình tự thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS tại Việt Nam
1. Quy trình chung. Quy trình của giai đoạn thí điểm và giai đoạn triển khai mở rộng có thể khái quát gồm 6 bước, thể hiện trong sơ đồ tại Hình 1, trong đó: – Bước 01: Nghiên cứu, xây dựng và ban hành đề án, kế hoạch, chương trình thực hiện xây dựng...
February 12, 2024
Trách nhiệm triển khai thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS tại Việt Nam
Phân định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS Từ kinh nghiệm thực tế của các địa phương đã triển khai tổ chức thiết lập hệ thống quản...
February 9, 2024
Ứng dụng GIS xây dựng thành phố thông minh
Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS-Geographic Information System) là một hệ thống máy tính được sử dụng để thu thập, lưu trữ, kiểm tra, và hiển thị dữ liệu liên quan đến không gian địa lý. Công nghệ GIS cho phép kết hợp, quản lý, và phân tích thông tin từ nhiều nguồn khác...
January 13, 2024
Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai
Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) là một hệ thống máy tính được sử dụng để thu thập, lưu trữ, kiểm tra, và hiển thị dữ liệu liên quan đến không gian địa lý. Công nghệ GIS cho phép kết hợp, quản lý, và phân tích thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, giúp...
January 5, 2024
Giải pháp đối với phát triển kinh tế đô thị trong bối cảnh mới
Trong bối cảnh mới, việc phát triển kinh tế đô thị đòi hỏi sự đổi mới và áp dụng những giải pháp hiệu quả. Một số giải pháp quan trọng đã được đưa ra để đáp ứng thách thức và cơ hội mà đô thị đang đối mặt.  Thứ nhất, đổi mới cơ chế, chính...
December 18, 2023
Kinh nghiệm quy hoạch sử dụng đất tại Trung Quốc
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, vì vậy, để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những quy định quản lý cụ thể. Việt Nam là đất nước đang phát triển với tốc độ đô...
December 12, 2023
Nhận diện vấn đề đô thị và quản lý phát triển đô thị khi đất nước dần trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (kỳ 2)
Sơ lược thực trạng đô thị Việt Nam Trong thời gian qua, Việt Nam đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể trong công cuộc xây dựng và phát triển đô thị. Nhiều đô thị được hình thành, nâng cấp; nhiều văn bản quy phạm pháp luật về đô thị được ban hành; nhiều đồ...
October 27, 2023
Thực trạng phát triển kinh tế đô thị Việt Nam
Tính đến năm 2020, cả nước có 862 đô thị, bao gồm 2 đô thị đặc biệt, 23 đô thị loại I, 31 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 90 đô thị loại IV và 668 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 30,5% năm 2010 lên 39,3%...
October 13, 2023
Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế đô thị trong bối cảnh mới
A- Cơ hội 1. Phát triển kinh tế đô thị thông minh Hiện nay, đô thị thông minh đang được rất nhiều quốc gia quan tâm nhằm bắt kịp với xu thế phát triển của thế giới và thời đại 4.0. Tại Việt Nam, các đô thị là nơi được tiếp cận đầu tiên với...
October 10, 2023
Đô thị Việt Nam – Thực trạng và định hướng chính sách
I. Thực trạng đô thị hóa tại Việt Nam I.1. Đánh giá về quy mô, tốc độ đô thị hóa a) Tổng quan về đô thị hóa Đô thị hóa: là quá trình dân số tập trung ở thành thị hoặc tăng tỷ lệ dân cư sống ở thành thị do dịch cư từ nông...
September 11, 2023
Phát triển đô thị ở Việt Nam hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Trong những năm qua, khu vực đô thị ngày càng thể hiện vai trò động lực, đầu tàu phát triển kinh tế – xã hội của các vùng và cả nước, đóng góp khoảng 70% GDP cả nước, chiếm tỷ trọng chi phối trong thu ngân sách, xuất khẩu, sản xuất công nghiệp. Trong giai...
August 22, 2023
Quy hoạch sử dụng đất có ý nghĩa thế nào với phát triển bền vững?
Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) thuộc Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, biến đổi khí hậu sẽ trở thành thảm họa đe dọa tới sự tồn tại, phát triển của nhân loại trên Trái đất nếu ngay từ bây giờ nếu không...
August 10, 2023
Năm giải pháp nâng cao vai trò, chất lượng quy hoạch sử dụng đất
Quy hoạch sử dụng đất đã và đang đảm bảo quản lý, phân bổ nguồn tài nguyên hữu hạn cho phát triển kinh tế – xã hội nói chung, cho các ngành, lĩnh vực nói riêng và gìn giữ cho các thế hệ mai sau. Làm thế nào để quy hoạch có được tầm nhìn...
August 5, 2023
Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Cần đổi mới những gì?
Việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất gắn với phát triển bền vững đòi hỏi phải đổi mới công tác quy hoạch. Những đổi mới này đến từ quan điểm, phương pháp, quy hoạch cần tích hợp các yếu tố bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Về quan điểm, đất...
July 29, 2023
Quy hoạch sử dụng đất theo phương pháp tiếp cận cảnh quan, dựa trên hệ sinh thái
Trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, quy hoạch sử dụng đất là công cụ để phân bổ nguồn lực theo không gian lãnh thổ bảo đảm phân bổ hợp lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững đất đai, không gian lãnh thổ, không gian sinh tồn của...
July 25, 2023
Phương hướng, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Hiện nay và trong thời gian tới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta chịu tác động của nhiều nhân tố bên trong và bên ngoài, đan xen cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức phức tạp. Đó là tác động mạnh mẽ, sâu sắc của quá trình công nghiệp hóa,...
July 23, 2023
Công tác lập quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh Gia Lai thời kỳ 2010-2020 – Nhìn từ khía cạnh thực tiễn
Đất đai trong điều kiện nền kinh tế thị trường không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn là hàng hóa đặc biệt, vì vậy công tác Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai (QH, KHSDĐ) có tác động tới toàn bộ nền kinh tế. QH, KHSDĐ là 1 trong 13 nội dung quản...
July 19, 2023
Nhiệm vụ và giải pháp tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
1. Tuyên truyền, giáo dục, thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:a) Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị – xã hội...
July 15, 2023
Thực trạng và giải pháp để tăng cường công tác đánh giá quản lý, sử dụng đất đai ở Việt Nam
Đất đai là một tài sản vô giá của các quốc gia, để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, Luật đất đai 2013 quy định việc đánh giá quản lý sử dụng đất đai phải được thực hiện từ Trung ương đến địa phương, đây là một công cụ...
July 11, 2023
Quản lý nhà nước về đất đai cần được hoàn thiện và nâng lên tầm cao mới
Đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn mới cần đặt trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở trình độ cao hơn; đẩy mạnh quá trình CNH-HĐH, chuyển đổi mô hình tăng trường – phát...
July 6, 2023
Khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả các yếu tố cơ bản của môi trường tự nhiên như đất đai, nguồn nước, khoáng sản, rừng… là một trong những nội dung quan trọng nhằm bảo vệ môi trường. Con người không thể sống thiếu nước, ánh sáng, không khí và...
June 25, 2023
05 vấn đề cấp thiết đặt ra trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Một là, quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, giá trị gia tăng thấp. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm thô, giá trị thấp, thiếu bền vững. Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp còn diễn ra chậm, chủ yếu vẫn là kinh tế...
June 12, 2023
03 thành tựu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một trong những quyết định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Sau khi được ban hành, Nghị quyết đã nhanh chóng...
June 8, 2023
Hội nghị tham vấn ý kiến Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Trôk, huyện Ia Pa đến năm 2030
Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing. Holistically pontificate installed base portals after maintainable products. Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies.
February 6, 2023
Hội nghị tham vấn ý kiến Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Broăi, huyện Ia Pa đến năm 2030
Interactively procrastinate high-payoff content without backward-compatible data. Quickly cultivate optimal processes and tactical architectures. Completely iterate covalent strategic theme areas via accurate e-markets.
May 3, 2021
Hội nghị tham vấn ý kiến Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa đến năm 2030
Quickly disseminate superior deliverables whereas web-enabled applications. Quickly drive clicks & mortar catalysts for change before vertical architectures. Globally incubate standards compliant channels before scalable benefits.
April 19, 2021
Hội nghị tham vấn ý kiến Quy hoạch chung xây dựng xã Kim Tân, huyện Ia Pa đến năm 2030
Quickly deploy strategic networks with compelling e-business. Credibly pontificate highly efficient manufactured products and enabled data. Synergistically evolve technologies rather than just in time initiatives.
April 7, 2021
Hội nghị tham vấn ý kiến Quy hoạch chung xây dựng xã Chư Răng, huyện Ia Pa đến năm 2030
Incubate intuitive opportunities and real-time potentialities. Appropriately communicate one-to-one technology after plug-and-play networks. Re-engineer revolutionary meta-services and premium architectures.
March 30, 2021
Hội nghị tham vấn ý kiến Quy hoạch chung xây dựng xã Pờ Tó, huyện Ia Pa đến năm 2030
Enable accurate supply chains rather than frictionless technology. Globally network focused materials vis-a-vis cost effective manufactured products. Quickly communicate enabled technology and turnkey leadership skills.
March 24, 2021
Hội nghị tham vấn ý kiến Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Tul, huyện Ia Pa đến năm 2030
Engage high-payoff infomediaries rather than client-centric imperatives. Efficiently initiate world-class applications after client-centric infomediaries. Efficiently myocardinate market-driven innovation via open-source alignments.
March 11, 2021
Hội nghị tham vấn ý kiến Quy hoạch chung xây dựng xã Chư Mố, huyện Ia Pa đến năm 2030
Harness multimedia based collaboration and idea-sharing with backend products. Continually whiteboard superior opportunities via covalent scenarios. Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination.
February 18, 2021
Hội nghị tham vấn ý kiến Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa đến năm 2030
Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.
February 3, 2021
Hội nghị tham vấn ý kiến Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh đến năm 2030
Visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing. Holistically pontificate installed base portals after maintainable products. Proactively envisioned multimedia based expertise and media growth strategies.
January 23, 2021
Hội nghị tham vấn ý kiến Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Ka, huyện Chư Păh đến năm 2030
Scale future-proof core competencies vis-a-vis impactful experiences. Dramatically synthesize integrated schemas with optimal networks. Interactively procrastinate high-payoff content without backward-compatible data.
January 18, 2021