H.A.I
Research & Training

Nghiên cứu khoa học

 

Đào tào, chuyển giao

 

Khoa học công nghệ

 

Hoạt động Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế

 • Khoa học trái đất và môi trường: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.
 • Kỹ thuật môi trường; công nghệ sinh học môi trường; Công nghệ sinh học môi trường; Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác.
 • Khoa học nông nghiệp: Trồng trọt; chăn nuôi; lâm nghiệp; công nghệ sinh học trong nông nghiệp; khoa học nông nghiệp khác.
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác: Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ; Hoạt động Tư vấn về trồng trọt, chăn nuôi; lâm học; quản lý đất đai,….
 • Đào tạo ngắn hạn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: Đào tạo hệ thống quản lý chất lượng-an toàn-môi trường; Phần mềm các chuyên ngành Quản lý đất đai, Nông nghiệp, Môi trường;…
https://haicontech.com/wp-content/uploads/2021/06/img-v2-service-1-4.jpg

Nghiên cứu khoa học

Các bài bài báo khoa học của H.A.I

https://haicontech.com/wp-content/uploads/2021/06/img-v2-service-2-2.jpg

Hợp tác quốc tế

Các hoạt động hợp tác quốc tế của H.A.I

HÌNH ẢNH DỰ ÁN THỰC HIỆN

Hoạt động Đào tạo thường xuyên

Đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của người học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành của một chương trình đào tạo hoặc một mô - đun đào tạo theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật Giáo dục nghề nghiệp hoặc kiến thức, kỹ năng thực hành của một nghề hoặc một số công việc của nghề, do học viên lựa chọn nội dung học, thời gian, địa điểm học.
 • Đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của người học.
 • Bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.
 • Đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề.
 • Đào tạo theo hình thức tập nghề.
 • Bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp.
 • Chương trình chuyển giao công nghệ.
 • Chương trình đào tạo khác có thời gian đào tạo dưới 03 tháng.

01Nhóm ngành 01: Trồng trọt; Bảo vệ thực vật

02Nhóm ngành 02: Lâm nghiệp; Cây dược liệu

03Nhóm ngành 03: Chăn nuôi; Thú y; Thủy sản

04Nhóm ngành 04: Dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn

Nhóm ngành Nông nghiệp

Nhóm ngành 01: Trồng trọt; Bảo vệ thực vật

Điện dân dụng; Điện nước xây dựng; Lắp đặt điện cho các cơ sở sản xuất nhỏ; Lắp đặt điện nội thất; Kỹ thuật điện lạnh; ...

Nhóm ngành 02: Lâm nghiệp; Cây dược liệu

Gia công thiết kế sản phẩm mộc; Mộc dân dụng; Hàn điện; Nề hoàn thiện;

Nhóm ngành 03: Chăn nuôi; Thú y; Thủy sản

Kế toán máy – Phần mềm kế toán; Kế toán tổng hợp thực hành – Kê khái quyết toán thuế - Lập báo cáo tài chính; Kỹ năng khởi nghiệp; Thương mại điện tử; Kỹ năng chuyển đổi số; Bán hàng online và kỹ năng giao dịch thương mại điện tử; ...

Nhóm ngành 04: Dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn

Sửa chữa máy tính phần cứng; Sửa chữa, lắp ráp máy tính; Sửa chữa, bảo trì tủ lạnh và điều hòa nhiệt độ; Sửa chữa tivi, đầu VCD, DVD và đầu kỹ thuật số;

Nhóm ngành Phi nông nghiệp

Nhóm ngành 01: Điện, nước dân dụng

Điện dân dụng; Điện nước xây dựng; Lắp đặt điện cho các cơ sở sản xuất nhỏ; Lắp đặt điện nội thất; Kỹ thuật điện lạnh; ...

Nhóm ngành 2: Hàn, mộc, nề dân dụng

Gia công thiết kế sản phẩm mộc; Mộc dân dụng; Hàn điện; Nề hoàn thiện;

Nhóm ngành 03: Kinh tế - Thương mại

Kế toán máy – Phần mềm kế toán; Kế toán tổng hợp thực hành – Kê khái quyết toán thuế - Lập báo cáo tài chính; Kỹ năng khởi nghiệp; Thương mại điện tử; Kỹ năng chuyển đổi số; Bán hàng online và kỹ năng giao dịch thương mại điện tử; ...

Nhóm nghề 04: Sửa chữa nhỏ

Sửa chữa máy tính phần cứng; Sửa chữa, lắp ráp máy tính; Sửa chữa, bảo trì tủ lạnh và điều hòa nhiệt độ; Sửa chữa tivi, đầu VCD, DVD và đầu kỹ thuật số;

Nhóm nghề 05: Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng;