Nguyễn Ninh Hải

Accept my past without regret, handle my present with confidence and face my future without fear.

Liên hệ với tôi

Quickly coordinate e-business applications through revolutionary catalysts for change.

  Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.

  Thông tin chung

  – Họ tên chuyên gia: Nguyễn Ninh Hải
  – Nghề nghiệp:  Quản lý đất đai; Phát triển đô thị bền vững; Khoa học bền vững.
  – Tham gia tổ chức nghề nghiệp:
  + Thành viên của Viện đào tạo phát triển (thuộc) Ngân hàng thế giới (E-institute for development – World Bank);
  + Thành viên của Viện đào tạo toàn cầu Coursera (https://www.coursera.org/courses);
  + Giảng viên Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh (https://www.nlu.edu.vn).

  Quá trình đào tạo

  – Khóa học về Phát triển bền vững (Sustainable development) của Courser Institution;
  – Khóa học về Phát triển đô thị bền vững (Sustainable Urban Planning) của Ngân hàng thế giới (World bank);
  – Khóa học Biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển (Climate change in development countries) của Đại học Nam Phi (University of Cape Town);

  Dự án đã thực hiện

  Có hơn 100 dự án, công trình đã thực hiện trong giai đoạn 2001-2023 liên quan đến các lĩnh vực tư vấn và nghiên cứu gồm: Các dự án về lập quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện, cấp xã; Quy hoạch chung xây dựng xã; Quy hoạch phát triển nông nghiệp, ngành nghề nông thôn,…

  Bài báo khoa học

  Hơn 20 bài báo khoa học (tiếng Anh và tiếng Việt) đã được đăng trên các tạp chí khoa học của các trường Đại học, Viện nghiên cứu thuộc Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước (Researchgate ; Scholar)

  Lĩnh vực nghiên cứu
  và tư vấn chuyên sâu

  Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  Quy hoạch vùng, liên vùng

  Quy hoạch chung xây dựng xã

  Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn

  Liên hệ với tôi

  Điện thoại
  0937-359-888 (hoặc) 0337-055-679
  Thư điện tử
  nguyenninhhaii@gmail.com
  Địa chỉ
  293/4A Ph.Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai