Quy hoạch chung xây dựng xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ H.A.I đã hoàn thiện công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đến năm 2030. Quy hoạch này là một tài liệu quan trọng giúp định hướng phát triển bền vững cho địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, nông thôn mới trên địa bàn xã.

Bên cạnh sự tư vấn chuyên sâu cùng với sự đóng góp của các chuyên gia công ty H.A.I cam kết đem lại sự phát triển bền vững không cho người dân hiện tại mà còn cho thế hệ tương lai, không chỉ vì yếu tố phát triển kinh tế mà còn thúc đẩy công bằng xã hội và đảm bảo vấn đề môi trường  được đặt lên hàng đầu trong quá trình thực hiện quy hoạch này.

Cùng với tầm nhìn rộng mở và trách nhiệm đối với cộng đồng, chúng tôi tin rằng quy hoạch chung xây dựng xã Hòa Phú đến năm 2030 sẽ giúp cải thiện đời sống của người dân, đồng thời đem lại lợi ích cho toàn xã hội. Với những kế hoạch đầy tham vọng này, chúng ta hy vọng rằng xã Hòa Phú sẽ có một tương lai tươi sáng và giàu có hơn, cùng với một môi trường sống trong lành và bền vững.

  • Sơ đồ mối liên hệ vùng
  • Bản đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng
  • Sơ đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2030
  • Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường; hạ tầng sản xuất đến năm 2030
  • Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
  • Báo cáo thuyết minh tổng hợp
  • Quyết định phê duyệt đồ án.

Công ty H.A.I

Chủ đầu tư:
UBND xã Hòa Phú, huyện Chư Păh
Năm thực hiện:
2023
Trưởng phòng:
TS. Nguyễn Tuấn Anh
Chủ nhiệm đồ án:
KTS. Trần Thị Hòa An
Đơn vị tư vấn:
Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao công nghệ H.A.I