Hội nghị tham vấn ý kiến Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Trôk, huyện Ia Pa đến năm 2030

February 6, 2023

Chiều 06/02/2023, UBND xã Ia Trôk tổ chức Hội nghị tham vấn về Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Trôk, huyện Ia Pa đến năm 2030.

Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, qua báo cáo kết quả nghiên cứu của đơn vị tư vấn, mong rằng các thành viên của Hội nghị có những trao đổi, thảo luận, góp ý trách nhiệm, cụ thể cho những định hướng xây dựng, phát triển địa phương trong giai đoạn tới.

Tại Hội nghị Đại diện đơn vị tư vấn  – Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao công nghệ H.A.I (Công ty H.A.I) đã thông qua nội dung đồ án Quy hoạch.

Sau khi nghe đại diện Công ty H.A.I thông qua đồ án Quy hoạch. Các thành viên đều đánh giá cao sự chuẩn bị đầy đủ  về mặt tài liệu, hồ sơ cũng như định hướng nghiên cứu được Công ty H.A.I đưa ra. Để hoàn chỉnh Đồ án quy hoạch, các đại biểu dự Hội nghị đã tham gia ý kiến về nội dung đồ án, cũng như yêu cầu làm rõ thêm một số nội dung như: phạm vi đất của các hộ bị ảnh hưởng, hình thức giải giải phóng mặt bằng, phương án tái định cư các hộ bị ảnh hưởng, đồng thời các đại biểu còn được Hội nghị phát phiếu lấy ý kiến với đồ án được trình bày tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh với tinh thần tất cả vì địa phương, vì chất lượng đồ án Quy hoạch, các ý kiến đóng góp lần đầu của Hội nghị tham vấn đi vào những nội dung  cụ thể, cần thiết cho quá trình xây dựng đồ án. Các ý kiến của các đại biểu, tổ chức, đại diện cộng đồng dân cư thông qua phiếu lấy ý kiến sẽ được UBND xã và Công ty H.A.I tiếp thu, tổng hợp, xem xét điều chỉnh cho hợp lý./.

Công ty H.A.I