Quy hoạch chung xây dựng xã Kim Tân, huyện Ia Pa đến năm 2030

Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ H.A.I đã hoàn thiện công tác lập quy hoạch chung xây dựng  xã Kim Tân, huyện Ia Pa. Quy hoạch này là một tài liệu quan trọng giúp định hướng phát triển bền vững cho địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp và nông thôn mới trong xã.

Bên cạnh sự tư vấn chuyên sâu cùng với sự đóng góp của các chuyên gia trong công ty H.A.I, chúng tôi cam kết đem lại sự phát triển bền vững không cho người dân hiện tại mà còn cho thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, công ty H.A.I cũng đặt ra sứ mệnh của mình là hoàn thiện đồ án quy hoạch không chỉ vì yếu tố phát triển kinh tế mà còn thúc đẩy công bằng xã hội và đảm bảo vấn đề môi trường  được đặt lên hàng đầu trong quá trình thực hiện quy hoạch này.

Cùng với tầm nhìn rộng mở và trách nhiệm đối với cộng đồng, chúng tôi tin rằng quy hoạch chung xây dựng xã Ia Broăi sẽ giúp cải thiện đời sống của người dân, đồng thời đem lại lợi ích cho toàn xã hội. Với những kế hoạch đầy tham vọng này, chúng ta hy vọng rằng xã Ia Broăi sẽ có một tương lai tươi sáng và giàu có hơn, cùng với một môi trường sống trong lành và bền vững.

  • Sơ đồ mối liên hệ vùng
  • Bản đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng
  • Sơ đồ định hướng phát triển không gian
  • Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường; hạ tầng sản xuất
  • Bản đồ quy hoạch sử dụng đất
  • Báo cáo thuyết minh tổng hợp
  • Quyết định phê duyệt đồ án.

 

Công ty H.A.I

Chủ đầu tư:
UBND xã Ia Kim Tân, huyện Ia Pa
Năm thực hiện:
2022-2023
Trưởng phòng:
TS. Nguyễn Tuấn Anh
Chủ nhiệm đồ án:
KTS. Trần Thị Hòa An
Đơn vị tư vấn:
Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao công nghệ H.A.I