Kế hoạch sử dụng đất 2023 huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Chư Păh, theo đó:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2023: Đất nông nghiệp 86.679,80 ha; Đất phi nông nghiệp 6.729,74 ha; Đất chưa sử dụng 3.812,55 ha.

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2023: Đất nông nghiệp 2.652,79 ha; Đất phi nông nghiệp 17,03 ha;

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 671,96 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 0 ha.

 

Chủ đầu tư:
UBND huyện Chư Păh
Năm thực hiện:
2022-2023
Chủ nhiệm dự án:
Nguyễn Ninh Hải
Cơ quan thẩm định:
Sở TNMT tỉnh Gia Lai
Cơ quan phê duyệt:
UBND tỉnh Gia Lai
Đơn vị tư vấn:
Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao công nghệ H.A.I