Kế hoạch sử dụng đất 2023 huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ia Pa, theo đó:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2023: Đất nông nghiệp 79.042,78 ha; Đất phi nông nghiệp 4.871,43 ha; Đất chưa sử dụng 2.945,33 ha.

2. Kế hoạch thu hồi đất nông nghiệp 850,90 ha; Đất phi nông nghiệp 147,54 ha;

3. Kế hoạch chuyển mục đích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 850,90 ha.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023, diện tích 21,23 ha.

Chủ đầu tư:
UBND huyện Ia Pa
Năm thực hiện:
2022-2023
Chủ nhiệm dự án:
Nguyễn Ninh Hải
Cơ quan thẩm định:
Sở TNMT tỉnh Gia Lai
Cơ quan phê duyệt:
UBND tỉnh Gia Lai
Đơn vị tư vấn:
Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao công nghệ H.A.I