Kinh nghiệm quy hoạch sử dụng đất tại Singapo

February 29, 20240

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, vì vậy, để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những quy định quản lý cụ thể. Việt Nam là đất nước đang phát triển với tốc độ đô thị hóa nhanh, do đó, nghiên cứu kinh nghiệm quản lý đất đai của một số nước trên thế giới, từ đó đề xuất những gợi ý cho Việt Nam là việc làm có ý nghĩa trong quá trình đưa nước ta đô thị hóa theo hướng bền vững.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quan trọng trong quản lý đất đai, bảo đảm đất đai được quản lý thống nhất, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế – xã hội. Ở Việt Nam, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được “luật hóa” và bắt đầu triển khai chính thức từ khi Luật Đất đai năm 1987 có hiệu lực thi hành. Trong những năm qua, các quy định pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo hành lang pháp lý và trở thành công cụ hữu hiệu trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tuy nhiên, chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Sau đây là một số thông tin, kinh nghiệm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của một số quốc gia trên thế giới để Việt Nam tham khảo trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai.

Singapo – sử dụng GIS để làm chủ quy hoạch sử dụng đất

Singapo áp dụng cách tiếp cận quy hoạch tập trung trong khi vẫn đảm bảo sử dụng đất hợp lý để không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Điều này được thực hiện thông qua việc chuẩn bị Quy hoạch khái niệm và Quy hoạch tổng thể của URA, cả hai đều cung cấp một khung tích hợp toàn diện, hướng tới tương lai để phát triển bền vững.

Hệ thống quy hoạch và sử dụng đất tích hợp (iPlan) của URA là một hệ thống GIS doanh nghiệp được sử dụng cho quy hoạch đô thị. Hoạt động từ năm 2006, iPlan cho phép các nhà hoạch định của URA thực hiện công việc lập quy hoạch chiến lược và sử dụng đất của họ một cách hiệu quả. Với iPlan, URA có thể cung cấp các dịch vụ công cộng tốt hơn thông qua việc tự động hóa và tích hợp các quy trình thủ công sử dụng CNTT, GIS.

– Các quy hoạch đa lớp sử dụng ArcGIS để giúp định hướng phát triển 40 – 50 năm trong tương lai.

– Ứng dụng ArcGIS Desktop tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu công việc của Cơ quan quy hoạch sử dụng đất tích hợp (URA).

– Hơn 40.000 công dân đã xem các bản đồ dựa trên GIS trên trang web của qui hoạch tổng thể chỉ trong tháng.

Singapore là quốc gia khan hiếm đất đai, có mật độ dân số đông thứ hai trên thế giới. Do thiếu không gian theo chiều ngang, Singapore đã chứng kiến sự phát triển theo chiều dọc đáng kể trong những năm qua, với ngày càng nhiều người dân cư trú trong các tòa nhà cao tầng và không gian ngầm được sử dụng cho các tiện ích để đất bề mặt có giá trị sẵn sàng cho các mục đích sinh hoạt hơn như chỗ ở, giải trí. v.v. Sự phát triển theo chiều dọc cũng có nghĩa là các bản đồ quy hoạch thị trấn 2D truyền thống đã trở nên không đủ để lập bản đồ và thể hiện một cách hiệu quả môi trường phức tạp, với không phận và không gian ngầm chồng chéo với thông tin trên mặt đất. Để khắc phục những hạn chế của bản đồ 2D, dữ liệu bản đồ 3D có độ phân giải cao của cả nước đã được thu thập và mô hình kỹ thuật số 3D đã được phát triển.

Thu thập dữ liệu – Dự án lập bản đồ 3D quốc gia. Cơ quan quản lý đất đai Singapore (SLA), cơ quan lập bản đồ quốc gia của Singapore, đã bắt tay vào dự án lập bản đồ quốc gia 3D vào năm 2014 để phát triển Bản đồ nâng cao Singapore thể hiện môi trường đô thị phức tạp với độ chi tiết cao và hỗ trợ tạo ra không gian không giới hạn từ diện tích đất hạn chế. . Dữ liệu bản đồ nguồn mở, độ phân giải cao đáng tin cậy được thu thập như một phần của dự án sẽ cung cấp khuôn khổ kỹ thuật số cho quốc gia thông minh. Nó cũng sẽ giúp chuyển đổi sang Quốc gia thông minh được hỗ trợ 3D, nơi dữ liệu được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến an ninh quốc gia, phát triển đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu, v.v.

Phổ biến dữ liệu – Nền tảng ảo Singapore
Virtual Singapore là một mô hình thành phố 3D năng động và nền tảng dữ liệu cộng tác. Nền tảng Virtual Singapore hoạt động như một bản sao kỹ thuật số của thành phố. Nó cho phép các nhà quy hoạch đô thị thử nghiệm các giải pháp mà không gặp quá nhiều rủi ro – đặc biệt phù hợp trong trường hợp của Singapore vì điều đó sự khan hiếm đất đai không chừa chỗ cho những thử nghiệm đầy rủi ro. Dự án trị giá 73 triệu SGD do Quỹ Nghiên cứu Quốc gia (NRF) chủ trì và dựa trên dữ liệu địa hình 3D từ SLA, được thu thập như một phần của dự án Bản đồ Quốc gia 3D. Nền tảng này cũng tích hợp dữ liệu hình học và hình ảnh từ các cơ quan công cộng khác nhau, dữ liệu và thông tin 2D từ các nền tảng không gian địa lý và phi không gian địa lý hiện có như OneMap, People Hub và Business Hub, cũng như dữ liệu kế thừa và thời gian thực từ các cảm biến được triển khai trên khắp Singapore. như một phần của sáng kiến Quốc gia thông minh. NRF sử dụng ưu đãi thành phố thông minh của Dassault System có tên là 3DEXPERIENCity để tạo ra mô hình kỹ thuật số 3D năng động của thành phố và kết nối tất cả các bên liên quan trong một môi trường an toàn, được kiểm soát.

H.A.I lược dịch từ nhiều nguồn tài liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *