Trong quy hoạch đô thị thế giới, việc tích hợp Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ngày càng trở nên quan trọng. Công nghệ GIS cho phép các nhà quy hoạch phân tích và trực quan hóa dữ liệu, cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị cho việc ra quyết định. Khi các thành phố trên khắp thế giới đang nỗ lực trở nên thông minh và bền vững hơn, GIS đã nổi lên như một công cụ quan trọng để thúc đẩy quá trình quy hoạch đô thị. Một trong những lợi thế chính của GIS trong quy hoạch thành phố thông minh là khả năng thu thập và quản lý lượng lớn dữ liệu không gian địa lý.

Bằng cách kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như hình ảnh vệ tinh, cảm biến và phương tiện truyền thông xã hội, các nhà quy hoạch có thể hiểu biết toàn diện về tình trạng hiện tại của thành phố.