Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai

January 5, 20240

Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) là một hệ thống máy tính được sử dụng để thu thập, lưu trữ, kiểm tra, và hiển thị dữ liệu liên quan đến không gian địa lý. Công nghệ GIS cho phép kết hợp, quản lý, và phân tích thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, giúp hiểu rõ hơn về mối quan hệ không gian của dữ liệu. Hệ thống này không chỉ dùng để biểu diễn thông tin trên bản đồ mà còn hỗ trợ trong quá trình ra quyết định và lập kế hoạch trong nhiều lĩnh vực như quản lý tài nguyên, đô thị hóa, và môi trường. Sự tích hợp giữa dữ liệu không gian và thuật toán phân tích giúp tạo ra những thông tin chi tiết và chân thực, hỗ trợ đưa ra những quyết định thông minh và hiệu quả.

Đối với lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, GIS đóng vai trò quan trọng trong quản lý đất đai, cung cấp công cụ hiệu quả để thu thập, tổ chức, và phân tích thông tin địa lý. Dưới đây là một số ứng dụng chính của GIS trong lĩnh vực quản lý đất đai:

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM ĐẤT ĐAI: GIS giúp phân tích đặc điểm của đất đai như độ cao, độ dốc, và loại đất để hiểu rõ về khả năng sử dụng và quản lý. Đặc biệt hiệu quả khi kết hợp phân tích Đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi của đất đai. Cụ thể:

 1. Thu Thập Dữ Liệu: GIS giúp thu thập dữ liệu địa lý, bao gồm độ cao, độ dốc, loại đất, và các yếu tố khác quan trọng;
 2. Tạo Bản Đồ Địa Lý: Tạo bản đồ chính xác với các thông tin đặc điểm của đất đai, hỗ trợ hiểu rõ hơn về địa hình và cấu trúc đất;
 3. MCA trong Phân tích Đất Đai: Đa Tiêu Chuẩn: Phương pháp MCA sử dụng nhiều tiêu chuẩn để đánh giá và đặt ưu tiên cho các đặc điểm của đất đai dựa trên một số yếu tố như sử dụng đất, khả năng nông nghiệp, và môi trường. Quyết Định Dựa Trên Dữ Liệu: MCA sử dụng dữ liệu từ GIS để đưa ra quyết định thông minh về việc sử dụng đất và quản lý tài nguyên đất.
 4. Ứng Dụng Thực Tế: Quản Lý Đất Bền Vững: Kết hợp GIS và MCA giúp quản lý đất một cách bền vững, đáp ứng nhanh chóng với biến đổi khí hậu và yêu cầu sử dụng đất hiện đại.
 5. Hiệu Quả Quy Hoạch Đô Thị: Sử dụng kết quả phân tích để quy hoạch đô thị thông minh và bền vững.

Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai phục vụ cho việc phân tích, phân vùng các dạng đất.

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ: GIS hỗ trợ trong quy hoạch đô thị bằng cách tạo và xử lý bản đồ, giúp tổ chức và theo dõi sự phát triển đô thị một cách hiệu quả. Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) đã trở thành công cụ quan trọng trong quy hoạch đô thị, mang lại nhiều ứng dụng hiệu quả:

 1. Thu Thập và Quản Lý Dữ Liệu Địa Lý: GIS giúp thu thập và quản lý dữ liệu địa lý như độ cao, độ dốc, mật độ dân số, và các yếu tố khác của đô thị.
 2. Tạo Bản Đồ Thông Tin Đô Thị: Tạo bản đồ chi tiết về cơ sở hạ tầng, quy hoạch sử dụng đất, và các yếu tố quan trọng khác giúp quản lý đô thị hiệu quả.
 3. Phân Tích và Dự Đoán Phát Triển: Sử dụng GIS để phân tích xu hướng và dự đoán sự phát triển của đô thị, giúp lập kế hoạch dài hạn.
 4. Quản Lý Hạ Tầng Kỹ Thuật: GIS hỗ trợ trong việc quản lý hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao thông, điện, nước, và viễn thông.
 5. Tối Ưu Hóa Quy Hoạch Đô Thị: Tích hợp dữ liệu với các mô hình mô phỏng để tối ưu hóa kế hoạch đô thị, bao gồm cả quy hoạch sử dụng đất và cơ sở hạ tầng.
 6. Hỗ Trợ Ra Quyết Định: Cung cấp dữ liệu và bản đồ thống kê giúp người quyết định hiểu rõ hơn về đô thị, hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định quy hoạch.

KIỂM SOÁT SỬ DỤNG ĐẤT: Kiểm soát sử dụng đất là quá trình quản lý và giám sát việc sử dụng đất đai để đảm bảo tuân thủ các quy định và quy hoạch. Công nghệ GIS đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát việc sử dụng đất, theo dõi thay đổi, và áp dụng các biện pháp quản lý đất đai hiệu quả.

 1. Thu Thập Dữ Liệu Địa Lý: GIS cho phép thu thập, cập nhật, và lưu trữ dữ liệu địa lý liên quan đến sử dụng đất, bao gồm thông tin về mặt bằng, quy hoạch, và chi tiết địa hình.
 2. Quản Lý Quy Hoạch Sử Dụng Đất: Sử dụng GIS để tạo bản đồ và quản lý quy hoạch sử dụng đất, giúp tổ chức thông tin một cách hiệu quả và dễ dàng truy cập.
 3. Phân Tích Thông Tin Đô Thị: Phân tích thông tin đô thị qua GIS giúp hiểu rõ về tình trạng sử dụng đất, đồng thời đưa ra các dự đoán và kịch bản phát triển.
 4. Đối Chiếu Dữ Liệu và Thực Tế: Công nghệ GIS hỗ trợ kiểm soát sử dụng đất bằng cách đối chiếu dữ liệu trên hệ thống với thực tế, giúp phát hiện và giải quyết sự không đồng nhất.
 5. Tạo Bản Đồ Thông Tin Sử Dụng Đất: Tạo bản đồ đầy đủ và minh bạch về sử dụng đất để cung cấp thông tin chính xác và dễ hiểu cho cả cộng đồng và quản lý đô thị.

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT: Quản lý tài nguyên đất là quá trình tổ chức, giám sát, và sử dụng hiệu quả nguồn lực quý giá này để đảm bảo bền vững và phát triển của cộng đồng. GIS hỗ trợ trong quản lý tài nguyên đất bằng cách theo dõi các hoạt động nông nghiệp, rừng, và các hoạt động khác trên diện tích đất cụ thể. Dưới đây là những điểm cụ thể về quản lý tài nguyên đất:

 1. Đánh Giá Thực Trạng: Quản lý bắt đầu bằng việc đánh giá thực trạng của đất đai, bao gồm sự sử dụng hiện tại, mức độ mà đất đang bị ảnh hưởng, và tiềm năng phát triển.
 2. Lập Kế Hoạch Quy Hoạch: Xây dựng kế hoạch quy hoạch đất đai để định rõ mục tiêu sử dụng, phân loại, và bảo tồn đất theo các quy định và chuẩn mực.
 3. Quản Lý Sử Dụng Đất: Thực hiện quản lý chặt chẽ sử dụng đất, bao gồm việc kiểm soát quy hoạch, đặt ra các hạn chế, và thúc đẩy các phương thức bảo vệ môi trường.
 4. Bảo Tồn Nguồn Đất: Tăng cường biện pháp bảo vệ và phục hồi đất để ngăn chặn sự suy giảm chất lượng đất và mất mát đất đai.
 5. Quản Lý Thông Tin Đất Đai: Xây dựng và duy trì hệ thống thông tin đất đai để cung cấp dữ liệu chính xác và kịp thời cho quyết định quản lý.
 6. Hỗ Trợ Phát Triển Bền Vững: Kết hợp quản lý tài nguyên đất với các chiến lược phát triển bền vững để đảm bảo sự cân bằng giữa sử dụng nguồn lực và bảo vệ môi trường.

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH: Tạo bản đồ chính xác với GIS giúp quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu địa chính chi tiết và chính xác của một khu vực cụ thể. Dưới đây là các bước cụ thể trong quá trình này:

 1. Xác Định Mục Đích Đo Đạc: Đầu tiên, xác định mục đích cụ thể của việc đo đạc, có thể là để quản lý đất đai, xây dựng, hay mục đích khác.
 2. Thu Thập Số Liệu: Tiến hành thu thập số liệu về địa hình, ranh giới, cấu trúc đất, và các yếu tố khác cần thiết thông qua các phương tiện đo đạc như GPS, máy đo đạc, và công nghệ khác.
 3. Xác Định Ranh Giới Thửa Đất: Xác định ranh giới thửa đất dựa trên dữ liệu thu thập được, đảm bảo sự chính xác và minh bạch.
 4. Xây Dựng Bản Đồ Gốc: Thực hiện việc vẽ bản đồ gốc dựa trên thông tin đã thu thập, bao gồm cả đường giao thông, công trình xây dựng, và các chi tiết khác.
 5. Tu Chỉnh và Kiểm Soát Chất Lượng: Tiến hành tu chỉnh bản đồ để đảm bảo sự chính xác và đồng nhất. Kiểm soát chất lượng là bước quan trọng để đảm bảo tính đáng tin cậy của bản đồ.
 6. Lập Bản Đồ Cuối Cùng: Dựa trên bản đồ gốc và các điều chỉnh, tạo ra bản đồ cuối cùng phục vụ mục đích sử dụng cụ thể.

Đánh giá tình trạng xói mòn đất thông qua dữ liệu thông tin GIS.ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ẢNH SỐ: Sử dụng GIS để tạo bản đồ ảnh số, đo đạc các bản đồ địa hình, và nắm bắt thông tin chi tiết về đất đai. Đây là quá trình sử dụng công nghệ đo đạc hiện đại để tạo ra bản đồ dựa trên dữ liệu ảnh số. Dưới đây là một số thông tin chi tiết:

 1. Ưu và Nhược Điểm của Bản Đồ Số: Bản đồ số có ưu điểm trong việc lưu trữ và truyền tải dữ liệu dễ dàng. Tuy nhiên, việc tạo ra và duy trì bản đồ số có thể đối mặt với một số khó khăn, như độ phức tạp trong việc cập nhật thông tin.
 2. Kiểm Định Máy Quét Ảnh trong Công Nghệ Đo Đạc: Trong nghiên cứu về kiểm định máy quét ảnh, tác giả TĐ Trí và đồng nghiệp tìm hiểu về cơ sở toán học của ảnh Radar trong công nghệ đo đạc và bản đồ.
 3. Cơ Sở Khoa Học Xác Định Độ Phân Giải Mặt Đất: Cơ sở khoa học xác định độ phân giải mặt đất thông qua công nghệ ảnh số, giúp trong việc thành lập bản đồ địa hình cơ bản.
 4. Trung Tâm Thông Tin Dữ Liệu Đo Đạc và Bản Đồ: Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ như sơ đồ ghi chú điểm, ảnh hàng không, bản đồ địa hình quốc gia, và mô hình số độ cao.

Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai đã trở nên vô cùng phổ biến đối với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để được hỗ trợ thêm những thông tin về hệ thống thông tin GIS, cũng như có nhu cầu tư vấn ứng dụng, tích hợp GIS hiệu quả nhất, hãy liên hệ ngay đến H.A.I CONTECH.,CO.LTD. 

Hình 1. Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai phục vụ cho việc phân tích, phân vùng các dạng đất.

Hình 2. Đánh giá tình trạng xói mòn đất thông qua dữ liệu thông tin GIS.

H.A.I lược dịch từ nhiều nguồn tài liệu

Nguồn tham khảo:

 1. ekgis.com.vn – Kiến thức về hệ thống thông tin địa lý GIS
 2. dathop.com – Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là gì?
 3. vi.wikipedia.org – Hệ thống thông tin địa lý
 4. dathop.com.vn – Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý (GIS)
 5. thuvienphapluat.vn – Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS là gì
 6. hcmussh.edu.vn – Giới thiệu môn học: Hệ thống thông tin địa lý GIS
 7. stnmt.kontum.gov.vn – Thực trạng và giải pháp để tăng cường công tác đánh giá quản lý sử dụng đất đai
 8. accgroup.vn – Quản lý hiệu quả tài nguyên đất đai, góp phần phát triển
 9. luatminhkhue.vn – Quản lý đất đai là gì? Hệ thống cơ quan chuyên ngành
 10. mogi.vn – Quản Lý Đất Đai Là Gì? Hệ Thống Cơ Quan Chuyên
 11. researchgate.net – Quan ly khai thac tai nguyen dat dai
 12. hotcourses.vn – Ngành quản lý đất đai: Học gì, học ở đâu và cơ hội nghề

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *